famous cartoon porn
famous cartoon porn
cartoon porn games

No: 102,  Septembre - Eylül - September 2018

Emir, Emrah

Rate this item
(1 Vote)

emrah-emir---biyografik-not

1987-Çukurova (Adana)
Üniversiteye kadar tüm eğitimini Çukurova'da tamamladı. 2009 yılında giriş yaptığı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde hiperrealizm ve kavramsal sanat üzerine araştırmalarda bulundu. Kavramsal anlayışı hiperrealizm ile birleştirme üzerine yoğunlaştı ve Karanlık Sanat adı verilen kuram üzerinde çalışmaya başladı. Edebiyat alanında bir romanı yayımlandı ve 2014 yılında lisans eğitimini tamamladı. Emir geliştirmekte olduğu Karanlık Sanat kuramına, edebi çalışmalarına ve tablolarına Eskişehir'deki atölyesinde devam etmektedir.

***
1987-Çukurova (Adana) / Turkey
He completed his primary and secondary education in Çukurova. In 2009 he got into Anadolu University Fine Arts Faculty and made studies on hyperrealism and conceptual art. He especially focused on the combination of conceptual art with hyperrealism and began to work on Dark Arts. His first novel published and he achieved his BA degree. Emir continues his studies to improve Dark Art theory, his literary works and paintings at his studio in Eskişehir.

Balıkesir'de doğdu (1949) ve aynı yerde liseyi bitirdi. Bütün dünyada büyük altüst oluşların yaşandığı 60'lı yılların ikinci yarısında ODTÜ'nde inşaat mühendisliği okudu; öğrencilik yıllarında özel ders verdi; yazları Almanya'da işçilik yaptı; politik nedenlerle okulu üçüncü sınıfta bıraktı. Cezaevine düştü. Öğrencilik yılları ve daha sonraki yıllar çoğu zaman otostopla bütün Anadolu'yu, Avrupa'yı dolaştı.

Bugünkü birikimi, o yıllar yüz yüze gelme imkanı bulduğu değişik kültürlerden beslenerek oluştu. Basın sekreterliği, sendikacılık, motel, restoran işletmeciliği, mesleki yayın ithalatı, kitapçılık, profesyonel yöneticilik vb. değişik işler yaptı. İflah olmaz bir iyimserdir; düşüncelerini açıkça ifade eder, Kişisel problemleri kolaylıkla anlar. Dinlemekten çok konuşmaktan hoşlanır, kelimelere hakimdir

İnsana ait her şeyi sevdi, hep tutkulu aşklar yaşadı , şiir tutkusu da bu kaynaktan beslenerek hayat buldu. Şiiri, yaşamın özü olarak anlıyor. Beyin araştırmalarına ilgi duyuyor, Dil, düşünce ve yaratma süreci ve aralarındaki ilişki üzerine kafa yormayı seviyor. Politika ve bitkiler dünyasında pek adı anılmasa da iyi yemek pişirir. Hiç değilse karnınızı doyurur. Dünyada kıskandığı tek şey güzel bir ses ya da müzik ve dans yeteneği.