lesbian cartoon porn
famous cartoon porn
cartoon network porn

No: 102,  Septembre - Eylül - September 2018

Biçer, Birol

Rate this item
(0 votes)

birolbicer-biyografik-not2

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Mustafa Düzgünman’a çıraklık yapmış olan Aydın Gülan’dan ebrû sanatını öğrenmiştir.

2000-2005 yılları arasında İSMEK bünyesinde ebrû dersleri vermiştir. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Miami, Cenevre, Köln ve İstanbul gibi şehirlerde kişisel ve karma sergileri bulunmaktadır.

"Ebrû sanatı, Türk Sanatı’nın en mütevazı ancak en derinlikli alanlarından birisidir. Bir sanat olmaktan ziyade, insanı manevi anlamda dinginliğe kavuşturma potansiyeline sahip bir disiplindir. Türk ebrûsunun bence en belirleyici özelliği bünyesindeki manevi-tasavvufi atmosferdir.

Türk Ebrûsu tabiatıyla kendi geçmişi, icracıları, desenleri, malzemeleri, sembolizmi ve belirli kültür kodlarıyla bir gelenek üzerinde tekâmül etmiştir. Bu gelenek ve üzerine oturduğu felsefe ebrûnun ana damarıdır. Türk Ebrûsu’nun geleneksel desen ve renkleri klasikleşmiştir ancak bunlar sınırlayıcı değildir, geleneğin dışında farklı arayışlara ve tarzlara açık bir branştır; kesin ve net kaidelere bağlı değildir.

Takip ettiğim ana üslup, Ethem Efendi, Necmeddin Okyay, Mustafa Düzgünman ve takipçilerinin günümüze kadar getirmiş oldukları üslup ve anlayıştır.

Ebrû sanatındaki tasavvufi gelenek ve potansiyelin son dönemlerde geri plana atıldığı kanaatindeyim."