cartoon porn tube
cartoon porn pic
3d cartoon porn

No: 102,  Septembre - Eylül - September 2018

Ertuna, Tamer

Rate this item
(1 Vote)
tamer-ertuna-biyografik-not

Tamer Ertuna, Bulgaristan’dan göç eden bir ailenin ferdi olarak 5 Şubat1958'de İstanbul’da doğmuştur.

1979 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden (İİTİA) mezun olup özel sektörde hiç bir zaman mutlu olamadan muhasebecilik yaparak emekli olmayı hak etmiştir.
Bir süre kurduğu sahaf dükkanını işletmiş ancak ekonomik nedenlerden ötürü işyerini kapatmak zorunda kalmıştır.
Doğa sevgisi ile çocukluk yıllarından başlayarak önce su altına, sonra da dağcılığa merak sarmış bir süre profesyonel olarak trekking rehberliği de yapmıştır.
Uzun zamandır şiir yazmaktadır. Sanatın tüm kollarına her zaman ilgi duymuştur.
Yaklaşık on sene önce resim sanatçısı olabileceğini düşünmüş.Yazdığı şiirler ile resimlerini içeren bir kitap çıkarmanın hayalini kurmuş ve resim konusunda yoğun bir çalışmaya başlamıştır.
Bir yandan geçmiş uygarlıkların izlerini ve diğer yandan da doğanın da her mevsimdeki hâlini hatta her anını merak ettiği için uzun ve sık yürüyüşler yapmaya koyulmuştur. Dikkatli bir gözlemcidir. Bu ilgileri ve edindiği tecrübeleri hayal dünyasını geliştirmiş ve üretim yapması için ona enerji vermiştir.

Farkettiği değişimler onu derinden etkilemektedir. Duyduğu coşku veya hüzünler (çoğu zaman ironik bir şekilde) işlerine yansımaktadır.
En çok önem verdiği konu ‘doğal yaşam’dır.

Yaratılış onu büyülemektedir.
Gelip geçici olmamıza rağmen doğaya umursamadan kalıcı zararlar veriyor olmamız nedeniyle çok rahatsızdır. Bu yüzden insanlara derinlemesine kırgındır.

Zaman içinde yaptığı resimlerde kendi dünyasını ayrı bir dünya olarak çizmeye ve kendisini de onun üzerinde sırtüstü yatan hasta bir kuş olarak göstermeye başlamıştır.
Bulunduğumuz sonsuzluktan yola çıkarak içiçelikleri ve karşıtlıkları ayni resim içinde barındırmak için zaman zamangece ile gündüzü (güneş ile ay ve yıldızları) aynı resim içinde birlikte kullanır. Bu bir yandan da yaşadığı iki uca (coşku ve çöküşe) bir göndermedir.
Dünyası üzerinde sırtüstü yatan kuş onun resmindeki bir imzası gibidir. O bir yandan bir izleyici olarak bulunduğu resme ve ayrıca resme bakanlara da bakmaktadır ve oradan herşeyin farkında olduğunu hissettirmek istemektedir.
Tamer Ertuna, resimlerini muhtelif renk ve kalınlıklardapermanent kalemlerle birlikte yaldızlı kalemler kullanarak yapmaktadır.Tekniği zaman içinde kendiliğinden gelişmiştir .Kendine özgündür.
Yurtiçinde ve yurt dışında birçok sergiye katılmış olan ressamın kitap ve dergilerde kullanılmış olan resimleri de bulunmaktadır.

http://tamerertuna.wordpress.com/

www.tamerertuna.com

***

As a member of a family, who were emigrated from Bulgaria, Tamer Ertuna was born in Istanbul on February 5, 1958.

He graduated from the Academy of Istanbul Financial and Commercial Sciences (IITIA) in 1979 and deserved retirement after reluctantly working as an accountant in private sector.

He ran a second-hand bookstore for a while, but he had to close down the store due to financial problems.

Starting from his childhood, he developed a passion for underwater, and then mountain climbing and he worked as a professional trekking tour guide for a while.

He has been writing poems for a long time. He has always been interested in various forms of art.

About ten years ago, he thought he could have been an artist. He dreamt of releasing a book including his poems and paintings and started working on painting.

Since he was curious about the traces of ancient civilizations and about the state of nature in all seasons, he began to take long and frequent walks. He is an attentive observer. His knowledge and experience have enhanced his imagination and kept him going to produce artworks.

The changes that he realized have deeply influenced him. His enthusiasm and melancholy (mostly ironically) reflect on his works.

For him, the most important subject is the ‘natural life’.

The creation fascinates him.

He feels uncomfortable that even though we are temporary in this world, we carelessly abuse and cause permanent damages to the nature. For this reason, he is resentful to the people.

In the course of time, he began to draw his world as a separate world and began to depict himself as a sick bird lying on its back over this world.

In order to shelter the nestlings and oppositions within the same painting based on eternity that surrounds us, he sometimes depicts day and night (sun, moon and the stars) in the same painting. This is also a reference to his bipolar nature (enthusiasm and decadence).

The bird lying on its back on his world is like his signature on his paintings. He both glances at the painting, where he is a visitor, and watches the audience of the painting and he wants to makes us feel that he is aware of everything.

Tamer Ertuna draws his paintings by using permanent pens in various colors and thicknesses along with gilt pens. He developed his own technique over time. His style is unique.

He participated in many domestic and international exhibitions and some of his paintings have been used in books and magazines.

The aim of the artist is now to release a book that he has been dreaming of for many years, which contains both his poems and paintings.

http://tamerertuna.wordpress.com/

www.tamerertuna.com