cartoon network porn
porn cartoons
famous cartoon porn

No: 102,  Septembre - Eylül - September 2018

Asrak Ankaç, Filiz

Rate this item
(7 votes)

filiz-asrak-ankac---biyografik-not

İstanbul-1963. Lisans eğitimini, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Neşet Günal / Neşe Erdok Atölyesinde (1987) tamamladı. Yüksek lisansını, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plas­tik Sanatlar Bölümünden aldı (2012).

 

Kişisel Sergiler:

1989 - Lefkoşa, Fluxus Sanat Galerisi.

1994 - Lefkoşa, HP Gallery.

2012 - Mağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Merkezi.


Karma Sergiler:

1987 - Mimar Sinan Ünüversitesi Güzel Sanatlar Fa­kültesi, Gravür Atölyesi Grup Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu, İstanbul.

1987 - Mimar Sinan Ünüversitesi Güzel Sanatlar Fa­kültesi, Neşe Erdok Atölyesi Grup Sergisi, Evin Galeri, İstanbul.

1988 - “2. Sergi” İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Aka­demisi Kıbrıslı Mezunları Sergisi, AKM Sergi Salonu, Lefkoşa.

1988 - “Contemporary Art Exhibition” (I.) Fluxus Gurup Resim Sergisi, Fluxus Art Gallery, Lefkoşa.

1990 - “SANATTA EROTİZM 1. Uluslararsı Sergisi/1. International Erotic Art Exhibition” AKM Sergi Salonu, Lefkoşa.

1991 - International Art Faundation, “CONTEMPO­RARY TURKISH CYPRIOT ART EXHIBITON, Turkish Cypriot Art / 91” CRYPT GALLERY, Londra.

1991 - KKTC VI. Devlet Resim ve Heykel Sergisi / Lef­koşa, AKM Sergi Salonu.

1991 - “Kıbrıs Türk Resmine Bir Bakış” HP Gallery, Lefkoşa.

1992 - “BRUSHSTROKES ACROSS CULTURES” Famagusta Gate Art Gallery, Lefkoşa.

1993 - “Art - Nature Workshop” HP Gallery, Lefkoşa.

1994 - “Kıbrıs Türk Resminde Desen” HP Gallery, Lefkoşa.

1995 - I. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Resim Sergisi, Mağusa Belediyesi Osman Gökçe Sergi Salonu, Mağusa.

1995 - KKTC Ressamları Karma Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul.

1995 - KKTC Ressamları Resim Sergisi, Devlet Resim Heykel Müzesi, İzmir.

1996 - Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası I. Resim-Heykel Sergisi, AKM Sergi Salonu, Lefkoşa.

1996 - “Bir Ağaç Dik” HP Gallery, Lefkoşa.

1998 - “Eski ve Uzak/ Old and Remote” Yakın Doğu Üni­versitesi Atatürk Kongre Merkezi Sergi Salonu, Lefkoşa.

2000 - Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası IV. Resim - Heykel Sergisi, AKM Sergi Salonu, Lefkoşa.

2000 - “GEÇİŞLİLİK” Mağusa Sanat Derneği İkiz Kili­seler, Mağusa.

2006 - ‘‘Kudretsizlik’’ Mağusa Sanat Derneği İkiz Kilise­ler, Mağusa. [TIKLA]

2011 - “Kağıt İşler” Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salo­nu, Lefkoşa. [TIKLA]

2011 - 20. İstanbul Kitap ve Sanat Fuarı / KKTC Pavyo­nu / İstanbul


Ödüller

1989 - Türk Bankası Kültür Sanat Ödülü.

1991 - KKTC VI. Devlet Resim ve Heykel Sergisi.


Yayınlarda

1990 - “SANATTA EROTİZM 1. ULUSLARARASI SER­GİSİ, 1. INTERNATIONAL EROTIC ART EXHIBITION” Sanatta Erotizm Uluslararası Sergi Organizasyon Ko­mitesi, İstanbul, s. 35

1994 - “Türk Pastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük” Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s. 37-38

1994 - “Türk Resminde Desen Sergisi” HP Gallery Lef­koşa, s. 1

1998 - “KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MECLİ­Sİ RESİM KOLLEKSİYONU” KKTC Meclis Başkanlığı, İstanbul, s. 88

2005 - “Yirminci Yüzyıl’da Kıbrıs Sanatı/Cyprus Art in the 20th Century” Lefkoşa, s. 145

2006 - “kudret-sizlik” Öncü Basınevi, Ankara, s.13-16

2008 - “EMAA Sanat Dergisi, Mayıs 2008, Sayı 8 ” Ankara, s.100

2009 - “EMAA Sanat Dergisi, Mayıs 2009, Sayı 10” Ankara, s. 93

2010 - “GÖRSEL SANATÇILAR ANSİKLOPEDİSİ” Doruk Yayımcılık, İstanbul, s. 56


***

 

Born 1963-İstanbul. She graduated from Mimar Sinan University Fine Arts Faculty, Painting Department Neşet Günal/Neşe Erdok Atelier (1987). She took her masters degree from the Plastic Arts Department of the Fine Arts and Design Faculty of Near East University (2012).


Individual Exhibitions

1989 – Nicosia, Fluxus Art Gallery.
1994 – Nicosia, HP Gallery.
2012 – Famagusta, Eastern Mediterranean University, Art and Design Centre Exhibition Hall.


Group Exhibitions

1987 – Mimar Sinan University Fine Arts Faculty, Gravure Atelier Group Exhibition, Atatürk Cultural Centre Exhibition Hall, İstanbul.
1987 – Mimar Sinan University Fine Arts Faculty, Neşe Erdok Atelier Group Exhibition, Evin Gallery, İstanbul.
1988 – “2. Exhibition” İstanbul State Fine Arts Academy Cypriot Graduates Exhibition, AKM Exhibition Hall, Nicosia.
1988 – “Contemporary Art Exhibition” (I.) Fluxus Group Painting Exhibition, Fluxus Art Gallery, Nicosia.
1990 – “SANATTA EROTİZM 1. Uluslararası Sergisi/1. International Erotic Art Exhibition” AKM Exhibition Hall, Nicosia.
1991 – International Art Foundation, “CONTEMPORARY TURKISH CYPRIOT ART EXHIBITON, Turkish Cypriot Art / 91” CRYPT GALLERY, London.
1991 – TRNC VI. State Painting and Sculpture Exhibition / Nicosia, AKM Exhibition Hall.
1991 – “An Outlook on Turkish Cypriot Painting/ Kıbrıs Türk Resmine Bir Bakış” HP Gallery, Nicosia.
1992 – “BRUSHSTROKES ACROSS CULTURES” Famagusta Gate Art Gallery, Nicosia.
1993 – “Art - Nature Workshop” HP Gallery, Nicosia.
1994 – “Pattern in Turkish Cypriot Painting” HP Gallery, Nicosia.
1995 – I. International Famagusta Culture Art and Tourism Festival Painting Exhibition, Famagusta Municipality Osman Gökçe Exhibition Hall, Famagusta.
1995 – TRNC Painters Group Exhibition, State Fine Arts Gallery, İstanbul.
1995 – TRNC Painters Painting Exhibition, State Painting Sculpture Museum, İzmir.
1996 – Turkish Cypriot Secondary Education Teachers Union I. Painting–Sculpture Exhibition, AKM Exhibition Hall, Nicosia.
1996 – “Plant a Tree” HP Gallery, Nicosia.
1998 – “Eski ve Uzak/Old and Remote” Near East University Atatürk Congress Centre Exhibition Hall, Nicosia.
2000 – Turkish Cypriot Secondary Education Teachers Union IV. Painting – Sculpture Exhibition, AKM Exhibition Hall, Nicosia.
2000 – “TRANSITIVITY” Famagusta Art Association, Twin Churches, Famagusta.
2006 – ‘‘Incapability’’ Famagusta Art Association, Twin Churches, Famagusta. [CLIC]
2011 – “Paper Works” AKM Exhibition Hall, Nicosia.
2011 – 20. İstanbul Book and Art Fair / TRNC Pavilion / İstanbul.


Prizes

1989 – Turkish Bank Culture Art Award.
1991 – TRNC VI. State Painting and Sculpture Exhibition Award.
In Publications
1990 – “SANATTA EROTİZM 1. ULUSLARARASI SERGİSİ, 1. INTERNATIONAL EROTIC ART EXHIBITION” Erotic Art International Exhibition Organisation Committee, İstanbul, p. 35
1994 – “Turkish Plastic Artists Encyclopaedic Dictionary” Yapı Kredi Publications, İstanbul, p.37–38
1994 – “Pattern in Turkish Painting Desen Exhibition” HP Gallery Nicosia, p.1
1998 – “TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS PARLIAMENT PAINTING COLLECTION” TRNC Speaker’s Office, İstanbul, p.88
2005 – “Yirminci Yüzyıl’da Kıbrıs Sanatı/Cyprus Art in the 20th Century” UNOPS/BDP Nicosia, p.145
2006 – “in-capability” Öncü Printhouse, Ankara, p.13-16
2008 – “EMAA Art Journal, May 2008, Issue 8” Ankara, p.100
2009 – “EMAA Art Journal, May 2009, Issue 10” Ankara, p.93
2010 – “ENCYCLOPEDIA OF VISUAL ARTISTS” Doruk Publishing, İstanbul, p.56
2012 – “VIOLENCE AS AN EXPRESSION IN PORTRAIT” Thesis Study, NEU Nicosia


Catalogue
2012– FİLİZ ANKAÇ “the other self” on faces, Famagusta [CLIC]