porn cartoons
famous cartoon porn
porn cartoons

No: 095, Février - Şubat - February 2018

Kordatos Samira, Gizem

Rate this item
(11 votes)

gizem_kordatos_samira_biyografik_notF

1984 yılında İstanbul Kadıköy, Moda'da dünyaya geldi. İlk öğretimi Kadiköy'de, Orta öğrenimini Üsküdar Amerikan Koleji'nde tamamladı. 2006 yılında önce Sosyoloji, ardından Tarih lisans programlarından mezun oldu. Ardından National and Kapodistrian University of Athens'da The Faculty of Turkish Studies and Modern Asian Studies Ana Bilim Dalında Geç Osmanlı Şehirleşmesi üzerine "Constantinapolis, Smyrne, Jerussalim, Haleppo kentleri ışığında Geç Osmanlı şehirleşmesi ve gayrimüslim Rum Ortodoks tebaanın yaşam alanları" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Merkezi Atina'da olan Küçük Asya İncelemeleri Merkezi'nde Türkiye Projeleri araştırmacısı olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanı olan Anadolu Kültür Tarihi üzerine birçok projede yer almış, çeşitli yayın organlarında yazarlık yapmaktadır.