cartoon porn games
cartoon porn pic
cartoon xxx

No: 102,  Septembre - Eylül - September 2018

les actuels || günceller || actuals
üstübal, murat

üstübal, murat

Kargaşanın Milli Makinesi

Jeudi, 24 Avril 2014 18:04 Published in poème || şiir || poem

organize olanın gani nöbetinde

ters ayak bekleyişin, ayak değiştirişin

Üstübal, Murat

Jeudi, 12 Août 2004 12:12 Published in Auteurs

murat-ustubal-biyografik-not

6 Şubat 1968’de Salzgitter Lebenstedt- Almanya’da doğdu.  İlköğrenimini Konya Hazım Uluşahin İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise Konya Özel Gündoğdu Koleji’nde tamamladı. 1985’te Avrupa Gençlik Platformu’nda Türk delegasyonunda yer aldı. Aynı yıl, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. 1996’da mezun oldu. 1996-97 yılları arası Antalya Kemer’de otel hekimi olarak çalıştı. Bir yıl kadar İzmir’de özel polikliniklerde görev aldıktan sonra, 1998’in Aralık ayında halen görevini sürdürdüğü Yurtkur Konya Bölge Müdürlüğü’nde Kurum Tabibi olarak çalışmaya başladı. Bu görevinin yanı sıra, değişik işyerlerinde işyeri hekimi statüsünde çalışma hayatına devam etmektedir.

teknokriptler

Vendredi, 11 Novembre 2011 15:11 Published in üstübal, murat [1968]
-----------------

hp bilgisayar: şimdengeri varı sayım-

------------------ hüsnü parçalı bilişgizi sayacı.

bilhesap, tel arası bilecen, gezimci: pütür kenarlı küs

künlük yuvarlak işlenir, kıyam kusurudur künk neoloji.

yenirce ürün ardındadır üreyen bellek: 1 GB (bir bire

oysaydı, oyaladı, oyuk oy… rum işlemci. mikro fona

takiyye oynağı okunur-oyaladı oyunu geliştirmeci.

pürüpakzedelerle geri sayıma hatırat;

(ki intihalden hale akıntı belleğinde yüz

on nanometrede evrimsel kenz) sıyrıklarda

kilitlenene artı değer matah; bir şey!

mâşerî şuurda teknosağaltım- uzuvsuz kapatılma.

Lightscribe. epik adet çiziğe fahiş farz,

Pyrrhus’un görsel zilleti. şimdensonra

tüm görüntüler çalınabilir ayıp, tüm çözünürler

görülmüştür, tüm okunmuşlar silinti.

şirazeden çıkılmıştır: girmek üzere arşive,

arı şiveden peşrev beğenir

harikadan perdahlanan etiket

(sıkıysa kendin gevşet/ sıkıysa kendin yap!)

herbirşeyserbest ise hiçbirşeyözgür olur

herbirşeyçaba ise hiçbirşeyzahmet olur

rivayete göre bu yeni, bu pavilion, yeni,

yenidendoğuş poly-tiklerin yan ürünü, rafine,

komputerleyenler tükenmiş raflarda, kısa sürede bu yeni,

tükenmez türevler konmuş e-raflara, yeni ilgi.

metal savsaklamıştır taşı, oranı, ikilemi

bağıntıyı ve türevi küfür evinde saklamıştır.

hp: hasbetenlillah pâyân. bir emir-mânâ ki

metalin biliş gizi sayacı Van der Rohe’nin

pavilion eskizine taş yontar, mermer mi akan,

traverten eksikse ete batar, travesti tasarı mı, meydanda

oturan besbelli sorar: tek mi taş mı.

küresel epilepsiye tutkun görüntüye göre değil,

falcının küre ikrarına göre hiç değil bu: pas siliş

küre boyu bir kutuptan diğerine, pastiş kulağın

yerkürede yutulan ebced notası.

-fazla kapasite daha geniş özgürlük sağlar-

hacetlerarası serinliktir duru-görü: aç, açık

alınlı görgüsü felekzede, şimdengeri esefle

hile hurdayı kazanır.

oysa maktel maktadan çıkana maktuldur

çoktan seçmelidir, çoktan amaçlıdır, mizaç.

maksumunaleyhtir aleyhine kırpan makas

makus hazla sabittir dense yeridir benzi bitik

gazâ-yı ekber: mülemmadan bereli nimet hakkı.

-rahat özellikler sizi akılcı son noktaya taşır-

plazma tv- işin çoğunu yapan nokta bilir

----------- nokta-i nazar olarak itibar gören

----------- sabık görüntü ki kısasa sağılan

----------- montajı serbest pakşuur. kontrast dimağlarda

----------- zinde zaaf olan o değil mi, o.

dect telefon- kabından kalıba dökülen ses bilir

-------------- kabir basıncında laf eriten

-------------- habis ses ki çarpıp bölünen

-------------- kazara hafız kaltaban. aktaran dillerde

-------------- haz süsü olan o değil mi, o.

webcam- beni benden gözleyen ne bilir

---------- ışık aleminde derece tüketen

---------- mühim takıntı ki eskize kırılan

---------- iğfali kelime açıkgöz. eriyik ruhlarda

---------- nefsi kabuk olan o değil mi, o.

teknosağ, kalır mı, kalırsa, kalsın üstüme.

--------------------------------------- iç. Cehd, S. 2

kazı okuyucusu oylumlu tomruk yolu çamur kazık

yazık ki kemirgen boğumu loğusa dik dim yatıra dua

şu aralara giren tıknaz tıkırtı solucanı sokulgan erinç

dinçliği gençleşen genlere utku harcı hazır argını isa

lisanı sökük kum burcu kuru alıngan habis bağıntı

tekhnellemeci rem çalar düş akı(m) görseli sestizlik

bizlik olgulara kuvve ise kuvvet neyse eytişim tin

ter mal emekleme mekiği uyumsuz halkalara yörünge

eko lojistik engel dengesine duran takışıp kalan

talan ara unufak kakışık doku(n)-mayın sezgi

kartellektüel teninde zindelik bilgesi kimse’sizce

tezce dizgin eklemleme çizgi boyu posuna teres

meğer eğimi teğel sağanağı rom’antik duyum -çağ

batık kent hem artık hem hengame gamsız firavun

kovuğun dipmoru ip kesen kesir kaside cem’rem

üre buharı üreterek etiko-statü küreyen küresel ark

fark ediş acısı büyük iskender bronz göç eder

tetik ekler tek yanı karıp tekerleniş izleği bonkör

ışık-ara yönünü kalkerleyen keramet kerelik

kare çaresine yapışır daha önü açılmadan yafta

itaatkar atlıkarıncası kararınca eklektik dem vurur

harita yaşına yiten ölçeksiz adamsende’leyici ima

eksik kesik tenleşen entrika sanalı tarifaşk

emperyalden aşağı ivme kaptıran oryantaloti hezeyan

heyelan gölgesi kelepir epiği kip kopuşu elek

zurnanın sürüngen kotaran su deliğine yassı

kargacık açıklayan terzihin burgacı yazındonu

sevk ediş marazı dişe dokunur dişli-çıkış’a kışkırı

hil katık darp meseli çatılır müddeterminant göz göre görev

sıyrık sırlarla ak kesafet içi dehliz oyunu

(Huyname, yky, 2008)