adult cartoons
cartoon porn pic
cartoon network porn

No: 102,  Septembre - Eylül - September 2018

les actuels || günceller || actuals
inatçı, ümit

inatçı, ümit

Sanat tarihinin en dip zamanlarından büyük uygarlıklar dönemine kadar mistik işlev ve salt güzellik nosyonu arasında vücut bulan “sanat” ürünleri elbette ki günümüzde kullandığımız anlamların dışında bir dil yapısına sahipti. Ruhsal ve fiziksel açıdan iyileştirme, ilkel ayin, tılsım, büyü ve daha sonraları teokratik ve otokratik iktidar pekiştirmelerinin plastik öğeleri olarak karşımıza çıkan sanatın “güzellik” kapsamına evrilen bir insan uğraşı olarak ele alınması Klasik Yunan Sanatı’nı yücelten Rönesans’la başlar ve Dadaizmle son bulana kadar devam eder.

bulantı

Jeudi, 03 Avril 2014 20:44 Published in poème || şiir || poem

Sesler soldu kaş karardı kanat çırpmıyor zaman

Elma dalında hala –ihanetin koynuna yuvalandı yalan


Toprak Ana

Mercredi, 09 Avril 2014 20:40 Published in peinture || resim || painting
049-2nr-inatci_umit-Toprak_Ana
tuval üzerine akrilik 100 x100cm