cartoon porn pic
cartoon porn pic
cartoon network porn

No: 102,  Septembre - Eylül - September 2018

susam, asuman

susam, asuman

yeniden

Vendredi, 14 Juillet 2017 19:48 Published in poème || şiir || poem

şiir çıplak bırakır

yoksa nasıl duyulur dünyanın teni

sarmaşıklara kır bitkilerine dolanıyorum

bu, size görünmeye  yeter

kuşlardan öğreniyorum konuşmayı yeniden

sindirim en hassas yeri sistemin

gaga, yutak, kursak ve taşlık

çamurlu sözcükler kusuyorum sürekli

silikon B, kansız ölüm

Genç Şiir Toprakta Taze Çimen Kokusu

Dimanche, 08 Mai 2016 18:38 Published in articles || makaleler

Türler, melezlikler, türler arası geçirgenlikler… Tüm bunlara bakarken metinle sınırlandırılmış biçimci yaklaşımların pek çok şeyi, en önemlisi metnin ve türün bilinçdışını dışarıda bıraktığı düşüncesindeyim. Günümüzde birbirinin olanaklarından beslenen türler, sınırların ortadan kalkması, aşılması noktasında bir açıklığa ve geçirgenliğe de mekân oluyorlar.Bu bilgiylepostyapısalcıyaklaşımların, sökme ve aşındırma eylemlerinin, bağlamı içinden yapılan okuma çalışmalarının, içerik deşifresinden çok söylem analizlerinin olan biteni anlamakta, yeni ve taze olanı açıklamakta bize daha çok yardımcı olacağı kanısındayım. O nedenle ‘genç şiir’e yaklaşma çabası taşıyan bu yazı, 90’larla hızla başkalaşan dünya ve ülke gerçekleri içinden değişen ve üreyen şiirin nitelikleri üzerinde genel hatlarıyla durmaya çalışacaktır. Bunun için dikkat çeken şairler, dergiler ve fanzinler bu yazıda isimleriyle anılmayacaktır.

Sylvia

Mercredi, 16 Mars 2016 15:47 Published in poème || şiir || poem

Senin kadar üzgünüm Sylvia

ama ben intiharı yağmur gibi

hep toprağıma düşürüyorum

iyi huylu otlarım yeşersin

yakın

Dimanche, 06 Mars 2016 15:47 Published in poème || şiir || poem

kablolardan akan cereyan ve cevelan

eksik bıraktığıyla kalsın bizi hayat

elektrik direklerine sarılıyorum eğri

rüzgârın uğultusuna yabancı sana ‘değil’im

gürültü çukurlarına düşüyorum